جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نظام اخلاق و تعامل با مسیحیان از دیدگاه اسلامی
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
جناب آقای دکتر علی پاکپور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن صفایی
تاريخ: 
26 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها