جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نسبت عرفان عملی و اخلاق در حکمت متعالیه با تأکید بر اندیشه علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی شیروانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل هاشمی
تاريخ: 
18 / 03 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها