جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نسبت توحیدباوری با مشارکت سیاسی از منظر مقام معظم رهبری و آیت الله مصباح یزدی(ره)
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد پورواعظیان
تاريخ: 
19 / 02 / 1400
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها