جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نحوه وجود نفس و نقش آن در حل مسأله روان و بدن با تمرکز بر دیدگاه استاد فیاضی
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
استاد عبدالرسول عبودیت
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمود نمازی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن رمضانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای یاسر حسین پور
تاريخ: 
25 / 10 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها