جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نحوه نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی با استفاده از معرفتهای احتمالی معتبر
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدهادی عربی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد قاسمی
تاريخ: 
16 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها