جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
موانع درونی حق‌پذیری از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امیررضا اشرفی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی‌محمد قاسمی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوذر تشکری صالح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد دولتی
تاريخ: 
10/ 07 / 1402
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها