جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ملاک و آثار جانشینی انسان از خداوند در قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا امین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای جعفر انواری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد رهبر
تاريخ: 
23 / 10 / 98
ساعت: 
7 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها