جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مقایسه نظام خداشناسی اسلام و هندوئیسم در بحارالانوار و ویشنو پورانه
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی موحدیان
استاد مشاور: 
دکتر ابوالفضل محمودی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علی رستمیان و دکتر امیر خواص و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رسول ایمانی خوشخو
تاريخ: 
15 / 9 / 94
ساعت: 
09:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها