جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مقایسه اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه میان حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلام
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالحکیم سلیمی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی محمودنیا
تاريخ: 
23 / 11 / 1400
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها