جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مسیح و مسیحیت در قرآن کریم (ناظر به شبهات مسیحیت)
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جعفر رضایی مجیدپور
تاريخ: 
23 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها