جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مراتب نیت و راه کارهای دستیابی به مراتب عالی آن از دیدگاه قرآن و روایات
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدباقریان خوزانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد رضا موسوی نسب
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن فرزی
تاريخ: 
27 / 09 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها