جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مدل مفهومی خودآگاهی بر اساس منابع اسلامی و ساخت پرسش نامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مسعود نورعلیزاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مرتضی دره کی
تاريخ: 
15 / 02 / 1400
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها