جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان‌شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا احمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید قندی‌زاده
تاريخ: 
13/ 06 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها