جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مجوس(زرتشتیان) در قرآن و روایات و مقایسه آن با منابع زرتشتی و تاریخی
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
آیت الله احمد عابدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
جناب آقای دکتر سعیدرضا منتظری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمد حاجتی
تاريخ: 
02 / 12 / 1400
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها