جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی و راه‌کارهای حقوقی افزایش جمعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی میرداماد
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عبدالحکیم سلیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی شبانی‌نژاد
تاريخ: 
05/ 07 / 1402
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها