عنوان پايان‌نامه
مبانی و راهبرد های تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام امید ایزانلو
تاريخ: 
7 / 10 / 93
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها