جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی و اصول روشی فقه تمدنی
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله ابوالقاسم علیدوست
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سیدحسین شرف الدین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر امین رضا عابدی نژاد
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحسین متولی امامی
تاريخ: 
23 / 02 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها