جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی فقهی دخالت دولت در قرارداد کار
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی میرداماد
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عزیزالله فهیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدداود کریمی
تاريخ: 
05/ 07 / 1402
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها