جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی عقلی استکبارستیزی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا اشقری
تاريخ: 
30 / 04 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها