جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی، مؤلفه ها ، معیارها و شاخص های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمدعلی یوسفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی قاسمی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها