جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مؤلفه های روان شناسی انصاف در منابع اسلامی و ساخت پرسش نامه اولیه آن بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا بنیانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل بختیاری
تاريخ: 
28 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها