جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مؤلفه‌های تسهیل‌کننده فرزندآوری بالای سطح جانشینی در سبک زندگی اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا بنیانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ربا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی مرادی
تاريخ: 
30 / 11 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها