جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
قطع و یقین از منظر علم اصول و معرفت‌شناسی طبق مبنای آخوند خراسانی و علامه طباطبایی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمصطفی حسینی نسب
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی احدی
تاريخ: 
11/ 03 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها