جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل و موانع دستیابی به قلب سلیم با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترهادی حسین خانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود حسن زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جعفر آخوندی محمدآبادی
تاريخ: 
29 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها