جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل مؤثر بر درگیری تحصیلی در منابع اسلامی و ساخت پرسش‌نامه آن
رشته: 
روان‌شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالحسن حقانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ربا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمرتضی سعادتمند
تاريخ: 
28/ 10 / 1401
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها