جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل شکوفایی فطرت الهی در انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسمعیل سلطانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسدالله جمشیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی اکبر حسینی
تاريخ: 
23 / 10 / 98
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها