جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل روان شناختی بدحجابی و تحلیل اکتشافی آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی عرب پور
تاريخ: 
18 / 10 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها