جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عوامل تقویت اراده از منظر حکمت متعالیه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد محمدی‌پیرو
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی خادمی
تاريخ: 
25/ 10 / 1401
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها