جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
علل روان شناختی گروش به دین اسلام با تأکید بر آراء اندیشمندان مسلمان
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدناصر سقای بی ریا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا احمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدسعید نصر اصفهانی
تاريخ: 
29 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها