جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 تا 1396)
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدحمید جوشقانی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی دهقانی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها