جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت های فقه سیاسی و تأمین امنیت فرهنگی نظام اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین انجم شعاع
تاريخ: 
13 / 09 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها