جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی وتبیین الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسن جعفری
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
جناب آقای دکتر عباس شفیعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید زارع شحنه
تاريخ: 
29 / 04 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها