جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی مدل مفهومی والدگری مبتنی بر منابع اسلامی،تدوین طرح نمای آموزشی-روان شناختی و امکان سنجی آن در ارتقاء رضایت از زندگی نوجوانان
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم ناروئی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علی ابوترابي
جناب آقای دکتر سید کامران قریشی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعباس ساطوریان
تاريخ: 
26 / 11 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها