جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی بسته آموزشی اخلاق زناشویی براساس منابع اسلامی و امکان سنجی آن در ارتقاء رضایت زناشویی و کارآمدی خانواده
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سیدکامران قریشی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عباس آئینه چی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جواد ترکاشوند
تاريخ: 
05 / 12 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها