جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی تدوین خط مشی عمومی در حوزه رسانه با رویکرد اسلامی:(مطالعه موردی جامعه چندفرهنگی افغانستان)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سیدحسین شرف الدین
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد محسنی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمدتقی نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد فولادی وندا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قادر علی واثق
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ظاهر اکبری
تاريخ: 
26 / 04 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها