جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی تدوین خط مشی دینی رسانه در حوزه کودک(سیمای ج.ا.ا)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
استاد داور: 
جناب آقای دکتر سید مجید امامی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامرضا پرهیزگار
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید ابوالفضل حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدامیر جوادی حسینی
تاريخ: 
27 / 06 / 99
ساعت: 
11:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها