جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی ارزش‌های اسلامی حاکم بر برنامه‌ریزی در سازمان‌های رسانه‌ای، مبتنی بر قرآن کریم
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن خجسته
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید ابوالفضل حسنی
جناب آقای دکتر اصغر اسلامی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدرضا میرصانع
تاريخ: 
26/ 03 / 1401
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها