جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طبقه بندی مفاهیم بنیادین فیزیک از نگاه فلسفه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
دکتر حبیب الله رزمی
استاد داور: 
استاد عبدالرسول عبودیت
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جعفر بحرینی
تاريخ: 
27 / 06 / 95
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها