جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ضرورت وجود مربی در تربیت اخلاقی با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترکمال مظلومی زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید نوروزی
تاريخ: 
09 / 11 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها