جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
صورت بندی و بررسی تبیین های عقلی ولایت فقیه
رشته: 
فلسفه سیاسی اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد حسین زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین ارجینی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد هادی حمیدیان
تاريخ: 
22 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها