جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی و حجت الاسلام دکتر حیات الله یوسفی و دکتر سید باقری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
10 / 03 / 96
ساعت: 
17:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها