جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شناسایی اسراف در مصارف بودجه بخش عمومی و راهبردهای مقابله با آن(با بررسی موردی بودجه 1400)
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سیدمحمدعلی موسوی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد بیدار پرچین علیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا علیزاده
تاريخ: 
29/ 06 / 1402
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها