جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر امامیه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی نوروی کوهبنانی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها