جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شاخص های نقد از منظر اخلاق اسلامی با تأکید بر نقدهای سیاسی - اجتماعی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی حسین خانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحسن بهروزنژاد
تاريخ: 
01 / 10 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها