جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شاخص های امنیت سیاسی در فقه اسلامی با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی(ره)
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رسول حکمی شلمزاری
تاريخ: 
04 / 07 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها