جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شاخص‌های شایسته‌سالاری در نظریه مردم‌سالاری دینی و لیبرال دموکراسی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه‌علی وحیدی‌منش
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی حسن‌زاده
تاريخ: 
20/ 10 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها