جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شأن اخلاقی محیط زیست از نگاه اسلام و مسیحیت
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی احمدی
تاريخ: 
29 / 09 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها