جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سهولت و صعوبت عبادات در یهودیت و اسلام
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابراهیم بهادیوند چگینی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها