جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سنخ شناسی زندگی بر اساس اندیشه اسلامی و روان شناسی مثبت گرا با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد دولتخواه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید هادی سرکشیک
تاريخ: 
16 / 05 / 98
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها