جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سنت آزمایش و نقش آن در تربیت اخلاقی با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جواد سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد رضا موسوی نسب
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سیدمجتبی سعادت الحسینی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن مددخانی
تاريخ: 
29 / 06 / 1400
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها